O firme

Obchodný nazov : LUFAX,s.r.o

Adresa firmy :   049 12  Gemerská Hôrka 364

IČO  :  46822721

DIČ  :   2023610138

IČO DPH :  SK 2023610138