Kontakt

Adresa firmy: 049 12  Gemerská Hôrka, 364

Osoba zodpovedná pre obchod a výrobu:

Michal Farkaš, konateľ spol.

Mobil :  +421/ 905 719 902 Nonstop

Telefon, Fax : +421/58/ 7921 566   7:00-14:00

Email  : lufax@lufax.sk

Sekretariát:

Judita Ádámová

Telefon, Fax : +421/58/ 7921 566   7:00-14:00

Email  : lufax@lufax.sk