Úvod

Naša firma pôsobí na trhu od roku 1993, kde sme sa zamerali na dodávky náhradných dielov pre údržbu  strojnotechnologických zariadení  Košice. Hlavným sortimentom a komoditami boli pružné hriadeľové spojky , ktoré sme rozšírili pre všetky odvetvia použitia , čo sa týka spájania hriadeľov  a prenášanie krútiaceho momentu.Počas pôsobenia na trhu sme získali skúsenosti a zručnosti , čim Vám môžeme poradiť respektívne navrhnúť varianty riešenia pre Vaše potreby . Našim najväčšími odoberateľmi sú železiarne,oceliarne ,slovenské elektrárne,magnezitové závody , cementárne , vápenky , kameňolomy , vodárne , tehelne , celulózky a papierne respektívne  odberatelia využívajúci tento sortiment spojok.

Pre hore uvedených dodávateľov , riešime aj výrobu a dodávky náhradných dielov iného charakteru , čo sa týka výroby ozubených reťazových prevodov  , valcov dopravníkov menších konštrukcií  a rôznych iných nahradných dielov podľa doloženej výkresovej dokumentácie.

hriadeľové spojky
picture picture picture picture picture picture picture picture picture picture picture picture picture picture picture